FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, Muhasebe ve Finans Müdürü Sayın, Cengiz AKKOÇ'un ana ortağımız Akın Holding A.Ş. Muhasebe ve Finans Bölüm Başkanı olarak atanması sebebiyle, mevcut unvanı altında şirketimizdeki görevi sona ermiş olup, bu tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince ve Kurulun i-SPK. 17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevine devam etmesine, Muhasebe Müdürlüğü görevine getirilen Sayın, Bayram Söylemez'in ise aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Bölüm personeli olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.