FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.850.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
253.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
669.833.746,99
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022
244.566.666,666
978.266.666,664
400,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022
Hamiline
B Grubu, PEKGY(RÜÇHAN), TRRPEGY00016
715.629.920,928
595.166.253,01
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014
8.433.333,334
33.733.333,336
400,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014
Nâma
A Grubu, PEKG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRPEGY00024
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
253.000.000
1.012.000.000,000
400,00000
715.629.920,928
595.166.253,010
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
01.06.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
30.06.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
24.12.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
15.04.2021
SPK Başvuru Tarihi
24.12.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
15.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
03.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
02.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Satılamayan Payların İptal Tarihi
29.07.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1.850.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 253.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %400 oranında 1.012.000.000 TL artırılarak, 253.000.000 TL'den 1.265.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 1.012.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır.

SPK tarafından onaylanan izahname 27.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimizin internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir.

01.06.2021 tarihinde başlayan 30 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 30.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Bu süreçte toplam, 296.370.079,99 TL rüçhan hakkı kullanılmıştır.

Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmiş ve bu süreçte toplam 120.463.667,00 TL nomnial değerli paylar 120.468.388,55 TL bedelle satılmıştır.

Bu çerçevede sermaye artış süreci toplam 416.833.746,99 TL nominal değerli payların satışı ile tamamlanmış olup, satılamayan 595.166.253,01 TL nominal değerli paylar ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca iptal edilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
PEKER GYO İzahname (SPK Tarafından Onaylanan).pdf
EK: 2
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.pdf