FİNANS

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Tevfik ALTOP
Finans ve Mali İşler Direktörü
23.05.2012
02163095410
tevfik.altop@yatas.com.tr
Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN
Yatırımcı İlşikileri Yöneticisi
02.08.2021
02163095410
ali.tuzunguven@yatas.com.tr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
204194/700904

Kredi Hesaplama