FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021, 06.08.2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz sermaye artış süreci ile ilgili olarak fon kullanım raporunun güncellenmesine ilişkin başvurumuz SPK'nın 06.08.2021 tarihli ve E-12233903-340.05.05-9433 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, sermaye artışından elde edilecek fon tutarına ilişkin olarak fon kullanım yeri raporu güncellenmiş hali ile ekte sunulmuştur. (Ekli raporda yer alan yatırımlar TL toplamı güncellenmiştir.)