FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[PAPIL, QUAGR, KRSTL, SKTAS, ZOREN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
PAPIL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0145454 TL Teorik Fiyat: 15,035 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

QUAGR.E %100 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 13,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

KRSTL.E %100  Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,395 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

SKTAS.E % 96,58971 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,414 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

ZOREN.E %25  Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,616 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Kredi Hesaplama