FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ektedir.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,23,25
19/08/2021
24/08/2021
10394
7
31/03/2021
05/04/2021
10302
3,6,7
23/11/2020
23/11/2020
10208
5,17
30/06/2016
18/07/2016
9117
7
19/08/2014
25/08/2014
8638
1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,28,29
28/10/2013
01/11/2013
8434

Kredi Hesaplama