FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Toros Tarım) de aralarında  bulunduğu 7 teşebbüs hakkında Rekabet Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 21-38/543-M sayılı kararı ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Soruşturma başlatıldığını gösteren E-13183850-110.01.04-30821 sayılı Soruşturma Bildirimi 26.08.2021 tarihinde e-tebligat aracılığıyla tebellüğ edilmiştir. 

  

 

  

Bu noktada soruşturmanın başlatılmış olması soruşturma açılan teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacaktır.

Kredi Hesaplama