FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket yönetim kurulunun 31.08.2021 tarihli (bugün) 2021-18 sayılı almış olduğu karar çerçevesinde;

Şirketimizin 31.08.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan Komitelerdeki üyelerin görev dağılımı gözden geçirilmiş olup,

  

 

2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2 yıllığına seçilen Sn. Özlem Nazlı ARIKAN' ın;

  

·       Kurumsal Yönetim Komite Başkanı,

  

·       Denetim Komitesi Üyesi,

  

·    Risk Yönetimi Komite Üyesi,

  

 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Soner SAKIN 'ın;      

  

·    Denetim Komitesi Başkanı,                                                                                                        

  

·    Risk Yönetimi Komite Başkanı,

  

·    Kurumsal Yönetim Komite Üyesi,

  

 

Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hicran GÖKMEN'in; Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak görevlendirilmesine, 

  

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.  

Kamuyouna saygılarımızla arz ederiz.

Kredi Hesaplama