FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[GSDDE]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin 52.180.855,64 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 97.819.144,36 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 176.418,174 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
EYÜP SERDAR ERÇELİK
19.990
% 11,33
GERÇEK KİŞİ
TÜRKİYE
KENDİ NAM VE HESABINA
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER
81.533
% 46,22
GERÇEK KİŞİ
TÜRKİYE
KENDİ NAM VE HESABINA
TOLUN KUDALOĞLU
74.885
% 42,45
GERÇEK KİŞİ
TÜRKİYE
KENDİ NAM VE HESABINA

Kredi Hesaplama