FİNANS

Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artıımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
246.000.001
Ulaşılacak Sermaye (TL)
500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027
578.823,532
597.647,104
103,25203
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027
Nâma
A Grubu, RYGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRRGYO00011
B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019
245.421.177,468
253.402.351,896
103,25203
1,00
B Grubu
B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019
Hamiline
B Grubu, RYGYO(RÜÇHAN), TRRRGYO00029
453.414,661
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
246.000.001
253.999.999,000
103,25203
453.414,661
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Egemen Döven'in taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
27.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
10.09.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
SPK Başvuru Tarihi
04.06.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
19.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
31.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak üzere 253.999.999-TL artırılarak 500.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 27/08/2021 tarihinde başlayıp 10/09/2021 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 453.414,661 TL olup, kalan paylar 15/09/2021-16/09/2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.


Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tas.Sahiplerine Satış Duyurusu.pdf
EK: 2
Hak Kullanım İhraçcı Bildirim Raporu.pdf