FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[RYGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 246.000.001 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 253.999.999 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla % 103,25203 oranında artırılarak 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 pay (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.08.2021 – 10.09.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 453.414 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 15.09.2021 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.

15.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 453.414 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
HARUN ZEREY
50.000
% 11,03
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT YAR
100.000
% 22,05
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER
100.000
% 22,05
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
MURAT AKYOL
200.000
% 44,11
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına