FİNANS

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı
Görevi
Ahmet AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Emin AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İsmail ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi
Ateş AHLATCI
Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KARAHAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yücel Tonguç ERBAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
Nevin BOZAN
Muhasebe ve Operasyon Grup Müdürü
Mehmet Barış ÜRKÜN
Kurumsal Finansman Müdürü
Mustafa ÇANAK
Müfettiş
Mustafa ÇAKMAK
Takas Sorumlusu
Ahmet Fatih ÖZTOPRAK
Muhasebe Uzmanı
Merve MARŞ
Takas Sorumlusu