FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 21.09.2021 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda;

  Şirketimiz büyüme stratejileri doğrultusunda, Balıkesir ili Manyas ilçesi Kızıksa köyünde 40.336 m2 alan içinde, yıllık kapasitesi ilk etapta 50.000 ton olan "Pet Mama" üretim tesisi kurulması için gerekli çalışmalara başlanmış olup makine, ekipman, inşaat ve benzeri işlemler için gerekli anlaşmalar tamamlanmıştır.  Yatırımımızın 2022 yılının ikinci çeyreği içinde tamamlanması planlanmıştır. Bununla birlikte, halihazırda ciromuzdaki payının her geçen gün artmaya devam ettiği "Hayvan Sağlığı" iş kolu ile "Pet Mama" ve ürünlerinin birlikte yönetiminin yaratacağı sinerjinin şirketimiz karlılığına olumlu katkı yapacağını görmekteyiz. Hızla büyüyen pet pazarının hacmi ve karlılığı ile ilk tam yıl için 300 milyon TL ciro gerçekleştirme planımız göz önüne alındığında, söz konusu yatırımımızın geri dönüşünün (RoI) oldukça hızlı bir ivme ile olması beklenmektedir. Gelecekte yeni hat yatırımları ile "Pet Mama" üretimimizin büyümesi ve genişlemesi için gerekli arazi imkanlarımız mevcut olup, 2020 araştırmalarına göre global olarak 90 milyar USD, Türkiye'de ise 400 milyon USD büyüklüğündeki hızla büyüyen pet pazarında Hektaş olarak yerimizi güçlü bir şekilde konumlandırmamız hedeflenmektedir

Kredi Hesaplama