FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı İşleminin Tamamlanması Sonrası Esas Sözleşme Tadiline Sermaye Piyasası Kurulunca Uygun Görüş Verilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
650.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
325.888.409,93
Ulaşılacak Sermaye (TL)
650.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
0,2
0,199
99,45477
1,50
C Grubu
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
Nâma
A Grubu, GLYH6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00152
0
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
325.863.409,73
324.086.726,177
99,45477
1,50
C Grubu
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
Nâma
C Grubu, GLYHO(RÜÇHAN), TRRGLMD00145
1.268.029,303
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
10.000
9.945,478
99,45477
1,50
C Grubu
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
Nâma
D Grubu, GLYH7(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00160
0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
15.000
14.918,216
99,45477
1,50
C Grubu
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
Nâma
E Grubu, GLYH8(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00178
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
325.888.409,93
324.111.590,070
99,45477
1.268.029,303
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
04.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
18.08.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
07.09.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
20.09.2021
SPK Başvuru Tarihi
27.04.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
29.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
06.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
05.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

01.09.2021 tarihli açıklamamız ile sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna ("Kurul") bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin 01.09.2021 tarihli açıklamamıza ekli yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Kurula başvuruda bulunulacağı duyurulmuş idi. Bu kapsamda ilgili başvuru 07.09.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş ve aynı tarihte bu husus da kamuya duyurulmuş idi.


Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla yapılan başvurumuz Kurul tarafından uygun bulunmuştur.


Kurulun uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir ve kamuya gerekli duyurularda bulunulacaktır.


Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Kredi Hesaplama