FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

 

  

KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,

 

Satış prosedürümüze göre Ekim-Aralık 2021 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.

 

Malzemenin cinsi                              Miktarı                    % 30 Taahhütlü         % 70 Serbest

                                                                                                 Mal Miktarı              Mal Miktarı

 

Kütük                                                 199.000 Ton               59.700 Ton                  139.300 Ton

Nerv. İnşaat demiri                              111.000 Ton                33.300 Ton                    77.700 Ton

Kangal-çubuk                                     139.000 Ton                41.700 Ton                    97.300 Ton

Profil                                                    98.000 Ton               29.400 Ton                    68.600 Ton

 

Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30.09.2021 Perşembe günü saat 17:30'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü' ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Tüm müşterilerimize duyurulur.

 

 

 

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

                       

                                          

                                   

Kredi Hesaplama