FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_ProspectusChangeAbstract|
İzahname (Değişiklik)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu, 24.09.2021 tarih ve E-12233903-305.05-11075 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu izahnamelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, ilgili değişiklik 27.09.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur. 


Saygılarımızla,