FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Kare 1) sermayesinin 50.000 TL'den 1.750.000 TL'ye çıkartılmasına ve artırılan sermayenin tamamının Kare 1'den olan alacağımıza mahsup edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu işlem nedeniyle Şirketimizden herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır.  

Kredi Hesaplama