FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Birleşmiş Milletler World Food Programme (WFP)
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
24/09/2021
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
27/09/2021
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
4.922.000 USD ( 43.510.480 Türk Lirası)
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
4.922.000 USD ( 43.510.480 Türk Lirası)
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1,07
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 24.09.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 10.10.2021-30.10.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir .

  

  

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

  

   

Saygılarımızla

Kredi Hesaplama