FİNANS

Özet Bilgi
24.09.2021 tarihli açıklamamız kapsamında SPK onay bilgileri eklenerek açıklama güncellenmiş ve Borsa İstanbul ve MKK'ya gerekli başvurular yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
GLRYH
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
41.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
42.970.214
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026
5.760.000
0
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018
35.240.000
1.970.214
5,59084
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
41.000.000
1.970.214,000
4,80540
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Güler Yatırım Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.Ş
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
16.06.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
16.09.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.06.2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Kurul'un VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ilişkin olarak 21.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun olumlu karşılandığı 16.09.2021 tarihli Kurul Bülteni'nde yayınlanmıştır.

Tahsisli sermaye artırımı sebebiyle ihraç edilecek ve 1.788.651 TL nominal değerli kısmı Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 181.563 TL nominal değerli kısmı ise İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye satılacak olan toplam 1.970.214 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak, 1 TL nominal değerli payların birim satış fiyatı 24,32 TL olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, tahsisli sermaye artırımı ile payların satışına ilişkin olarak bugün itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılmış olup, payların satış işleminin 30.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda tamamlanması öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
RTA İHRAÇ BELGESİ.pdf