FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[NETAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. icra Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Emir Eren, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden de istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine, ayrılan üyenin geri kalan görev süresi içinde görev yapmak, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve 27/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz A Grubu pay sahibi Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin adayı Sinan Dumlu'nun atanmasına, atamanın ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

Kron Telekomünikasyon Hiz.A.Ş.

Kredi Hesaplama