FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2021, 10.03.2021, 18.12.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
16.03.2017
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.03.2017
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Davacının sigorta şirketinden muafiyet şartı nedeniyle alamadığı tutarın tazminat davasıdır.
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Unilever San.ve Tic. A.Ş.
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
500.000 EURO (Kur 2,33 TL)
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,63
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2017/253 esas
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
30.09.2021
oda_Decision|
Alınan Karar
Sigorta şirketinin yaptığı ödemenin incelenmesine
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
09.11.2021
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
500.000 EURO
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Unilever San.ve Tic. A.Ş. tarafından ikame edilen ve T.C. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2017/253 Esas no ile görülen davamızın 30.09.2021 tarihinde görülen celsesine katılım sağlanmış olup Mahkeme sigorta şirketinin yaptığı ödemelerin incelenmesine karar vermiştir.

Dosyanın gelecek celsesi 09.11.2021 tarihinde görülecek olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır

Kamuoyuna duyurlur

Kredi Hesaplama