FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KLNMA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_IssueDocumentAbstract|
İhraç Belgesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 50.000.000-TL (ElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu  kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

Kredi Hesaplama