FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
JANTS, LINK, MERIT, RALYH, TRILC
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
JANTS
1
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
TAHİR AKBAĞ
3.312,500
LINK
2
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI VE TİCARET A.Ş.
E
HAYGUYİ ANTİKACIOĞLU
329.966,400
LINK
3
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI VE TİCARET A.Ş.
E
MURAT KASAROĞLU
758.922,720
MERIT
4
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
E
MEHMET HALUK ÖZYURT
25,500
RALYH
5
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
E
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
83.305,000
TRILC
6
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
E
İSMAİL ERDOĞAN
516.600,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama