FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
ATTİLA TÜRKER
2.353.479,78
TRY
33,05
ALİ NURİ TÜRKER
1.827.400,28
TRY
25,66
AYŞE BİLGİN
773.660,18
TRY
10,86
DİĞER
2.166.155,62
TRY
30,42
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
-
Hamiline
0,01
TRY
7120695.86
TRY
100
YOK
İşlem Görüyor

Kredi Hesaplama