FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

 

Yatırımcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.

1- Aydın ili, Germencik ilçesi, - pafta, 147 ada, 18 parselde yatırım amaçlı gayri menkulümüz üzerindeki inşaat projemiz hakkında;

- Proje alanının , Belediye meclisinden çıkarılan karar ile terkleri ( ifraz işlemi )  gerçekleşmiştir.

- Hafriyat ruhsatı alınarak proje alanının hafriyat işlemi tamamlanmıştır.

- jeolojik fizik ve zemin etüdü  çalışması başlamıştır.

- İmar planına uygun proje seçenekleri oluşmuştur.Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuştur.

- Üç hafta içerisinde inşaat ruhsatı almayı ve temel atmayı hedeflemekteyiz.

2- İzmir ili Çeşme / Alaçatı bölgesinde bulunan yatırım amaçlı gayri menkulümüz hakkında;

-      Bu bölge 1.derece sit alanından , sürdürülebilir kontrollü koruma alanına dönüşmüştür.

-      Bu bölge aynı zamanda Turizm bölgesi ilan edilmiştir.

-      Bu bölgenin Turizm Bakanlığı nezdindeki  imar planı çalışmaları devam etmektedir.

Şirketimizin her iki projesi ile ilgili gelişmeler oldukça kamu oyu ile paylaşılacaktır.

Kredi Hesaplama