FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
190.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.600.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
VESBE, TREVEST00017
190.000.000
1.410.000.000,000
742,10526
VESBE, TREVEST00017
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
190.000.000
1.410.000.000,000
742,10526
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
25.10.2021
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
37.945.054,8
Yedek Akçeler (TL)
30.842.843,26
Özel Fonlar (TL)
12.775.827,46
Diğer Sermaye Yedekleri (TL)
1.328.436.274,48
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
01.09.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
07.10.2021
SPK Başvuru Tarihi
01.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
27.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
26.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 190.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, %742 oranında bedelsiz olarak artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.10.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Hak kullanım tarihi 25.10.2021 olarak belirlenmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama