FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/10/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2021/47
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 3. çeyrek ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup; Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 3. çeyrek ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini; Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 3. çeyrek ara dönem faaliyet raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu, tabloların hazırlanması aşamasında tarafımızca verilen her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğuna; kanun, norm ve standartlar açısında gerekli özenin ve titizliğin gösterildiğine; tabloların kabulüne, tablolardaki her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,


Yönetim Kurulu Başkanı                            Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                             Yönetim Kurulu Üyesi

     Cemal Güzelci                                                      Volkan Taneri                                                             Erhan Aslaner


Denetim Komitesi Başkanı                            Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

    Tuncay Erözmen                                                  Osman Yılmaz

Kredi Hesaplama