FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020 - 21.01.2021 - 24.02.2021- 14.10.2021 - 15.10.2021 - 18.10.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sayın Paydaşlarımız;

Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %220 oranında 66.000.000 TL artırılarak, 30.000.000 TL'den 96.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 66.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede de ifade edildiği üzere Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve hakim ortağı Erhan Topaç yapılacak sermaye artırımında kendi payına düşen yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını taahhüt etmiştir.

Söz konusu sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma haklarının kullanımına 20.10.2021 tarihinde başlanmış olup, Erhan Topaç yukarıda belirtilen taahhüdünü yerine getirmiştir.

Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama