FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘na yapılan başvurumuz neticesinde 23.09.2021 tarihinde 12.670.000TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi'nin onaylandığı hususu Şirketimize bildirilmiştir. Söz konusu gelişmeyi müteakip, 23.09.2021 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile, 15.09.2021 tarihli 527588 nolu 12.670.000 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesine ilişkin olarak özel durum açıklamasının yapılması, teşvik belgesinde değişiklik talebinde bulunulması nedeniyle, tutarın kesinleşmesi ve fiili kullanımın başlanmasına kadar Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcılarımızın menfaatlerine zarar verebilecek durumların ortaya çıkabileceği dikkate alınarak ertelenmiştir. Nitekim söz konusu değişiklik talebi neticesinde Yatırım Teşvik Belgesi'ne konu tutar 29.09.2021 tarih itibarıyla 26.320.000 TL  olarak revize edilerek T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. Diğer taraftan alınan Yatırım Teşvik Belgesi'nin henüz kullanılmamış olması nedeniyle kamuya açıklamanın ertelenmesi durumu devam etmiştir. Son olarak medyada Şirketimiz lehine düzenlenen yatırım teşvik belgesine ilişkin haberlerin yer alması nedeniyle hem bahsi geçen haberlerde yer alan tutarın düzeltilmesi, hem de yatırımcıların eşit olarak bilgilendirilmesi ihtiyacının gündeme gelmiş olması nedenleriyle, konu hakkında özel durumun açıklanması halinin sona erdirilerek kamuya açıklama yapılmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama