FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

01.11.2021 tarihinde saat 19.23'te yapılan açıklamada yer alan 01/01/2021-30/09/2021 dönemine ait faaliyet raporumuzda tablo başlıklarında sehven yapılan hata düzeltilmiş olup herhangi bir rakamsal değişiklik yapılmayarak ilişikte tekrar bilgilerinize sunulmuştur.


Kamuoyuna duyrulur,

Saygılarımızla


Kredi Hesaplama