FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ForwardLookingEvaluationsAbstract|
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yılın son çeyreğine girerken, göz önünde bulundurduğumuz zorluk ve belirsizlikler halen devam etmektedir. COVID-19 ve varyantları ileriye dönük çeşitli riskler oluşturmaya devam ederken, yüksek enflasyon ortamıyla birlikte emtia ve hammadde fiyatlarındaki artış eğilimi, ikinci yarının başından itibaren finansallarımızı etkilemeye başlamıştır. 2021 yılı için bira grubu hacim ve gelir beklentimizi korurken, FAVÖK marjı hedefimizi temkinli olarak teyit ediyoruz. Diğer yandan, ilk yarıyıl sonunda 2021 için vermiş olduğumuz bir önceki meşrubat operasyonları öngörümüz organik bazdaydı. Özbekistan Operasyonu'nun 2021 yılının son çeyreği itibarıyla bünyemize katılmış olmasının, meşrubat operasyonları satış hacmi ve net satış gelirleri büyümesini sadece birkaç puan etkileyeceği, FAVÖK marjında ise sınırlı bir düşüşe neden olacağı beklenmektedir. Fakat yıl başından bugüne kadar süren yüksek operasyonel ivme ve yıl sonuna kadar kalan zamana yönelik artan öngörülebilirlik çerçevesinde, Anadolu Efes'in gelir hedefine de yansıyan, meşrubat operasyonları hacim ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesinde organik bazda sınırlı bir yukarı yönlü potansiyel bulunmaktadır. Bunun sonucunda,

 

Konsolide Satış Hacminin orta-yüksek tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. (önceki: orta tek haneli)

Bira Grubu Satış Hacminin düşük tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. (öncekiyle aynı)

Meşrubat Grubu Satış Hacminin düşük-orta onlu yüzdelerde büyümesi beklenmekte, bu beklenti Özbekistan'ın dördüncü çeyrek finansallarına etkisini de içermektedir.  (önceki: yüksek tek haneli)

Konsolide Net Satış Gelirlerinin her iki iş segmentinin de katkısıyla kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak yüksek onlu/düşük yirmili yüzdelerde artması beklenmektedir. (önceki: kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak yüksek-onlu yüzdelerde büyüme)

Bira Grubu Net Satış Gelirlerinin kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak, düşük onlu yüzdelerde artması beklenmektedir. (öncekiyle aynı)

Meşrubat Grubu Net Satış Gelirlerinin kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak konsolide net gelir büyümesinin yüksek yirmili/düşük otuzlu yüzdelerde olması beklenmekte, bu beklenti Özbekistan'ın dördüncü çeyrek finansallarına etkisini de içermektedir. (önceki: düşük/orta yirmili yüzdelerde büyüme)

 

*2021 beklentileri eldeki mevcut verilere dayalı olarak yönetimin beklentilerini yansıtmaktadır. Şirket'in gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilecek makroekonomik, finansal, jeopolitik ve politik riskler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gelecekteki olaylar ve belirsizliklere bağlı olarak gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.

Kredi Hesaplama