FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/11/2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
1 Ocak - 30 Eylül 2021 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Finansal Rapor Başlığında sehven yer alan "ve Sınırlı Denetim Raporu" ibaresinin kaldırılması
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

3 Kasım 2021 tarihinde yayınlandığımız 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemine ait konsolide finansal raporumuz,

Finansal Rapor Başlığında sehven yer alan "ve sınırlı denetim raporu" ibaresi kaldırılarak tekrar yayınlanacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine duyurulur..

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama