FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25 Eylül 2019, 10 Nisan 2020, 20 Nisan 2021 ve 28 Mayıs 2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İlgi açıklamalarımızda, bağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Toros Tarım) hisselerinin tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından Toros Tarım'ın Mersin arazisi üzerinde yapılması planlanan bir polipropilen üretim tesisi (Proje) için yapılan hazırlık çalışmaları ve konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilerek, son olarak 28 Mayıs 2021 tarihli açıklamamızda ise, Mersin 2. İdare Mahkemesinin ÇED Olumlu kararının iptali yönündeki kararlarına karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu ve ÇED raporunun iptal edilmesi sebebiyle bu aşamada Proje çalışmalarının durdurulmasına karar verildiği belirtilmiştir.

  

Danıştay 6. İdare Mahkemesinin temyiz incelemesi neticesinde, temyiz istemimizin reddi ile ÇED Olumlu Kararının iptaline dair ilk derece mahkemesince verilen kararın onanmasına ve karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına karar verilmiş olup, mahkemenin bu kararı çerçevesinde Proje çalışmalarına devam edilmemesine karar verilmiştir.  

Kredi Hesaplama