FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

09.04.2021 tarih ve 2021-13 sayılı yönetim kurulu kararı ile Ihlamur Konağı A.Ş.'nin sermayesinin % 51'i değerleme raporundaki bedel üzerinden 6.748.001 TL'ye satın alınmış ve işlem KAP'ta kamuya duyurulmuştur.

  

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2021 tarihli kararı ile Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kalan %49'luk payı için 3.501.999 TL tutarında ödeme yapmıştır.Şirket satın alınması ile ilgili olarak yaptırılan Değerleme raporunda şirket değeri olarak 16.413.329 TL  belirlenmiştir.

  

Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının tamamı için ödenen toplam bedel 10.250.000,00 TL. dir.

  

Söz konusu ödenen bedel, son değerleme raporunda tespit edilen şirket değerinin % 37,55 iskonto edilmiş tutarıdır.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

  

Saygılarımızla. 

Kredi Hesaplama