FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
OĞUZHAN IŞIN
3.477.742,35
TRY
12,98
REYHA GÜLERMAN
2.237.897,46
TRY
8,35
BERKANT ORAL
1.370.498,33
TRY
5,11
DİĞER
19.713.861,86
TRY
73,56
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
-
Nama
1
TRY
26800000
TRY
100
İşlem Görüyor

Kredi Hesaplama