FİNANS

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi
ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ SUSAM SOKAK GAMAOĞLU YAVUZ SELİM SİTESİ C BLOK ALTI YAKUTİYE / ERZURUM
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler


İnternet Adresi
www.doguaras.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@doguaras.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ SUSAM SOKAK GAMAOĞLU YAVUZ SELİM SİTESİ C BLOK ALTI YAKUTİYE / ERZURUM
0850 200 5070
04429991789
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket enerji piyasasını düzenleyen mevzuat hükümlerine uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin dağıtımı ve perakende veya toptan satışı vb. amaçlarla enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler kurulması veya bunlara iştirak edilmesi, iştirak edilen veya yeni kurulan bu şirketlerin yönetimlerinin tayin edilmesi, bu şirketlere teknik, mali, bilgi işlem ve insan kaynakları yönetimi ile diğer konularda danışmanlık hizmeti sağlanması, yeni kurulan veya iştirak ettiği şirketlerin teknik, idari ve mali organizasyonlarında destek sağlanması ve bu şirketler aracılığıyla sınaî veya ticari yatırımlar yapılması faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu (?TTK?), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (?EPDK?) ve Sermaye Piyasası Kurulu (?SPK?) düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve dig?er ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve Elektrik Piyasası Mevzuatı dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY SENEDİ
11.11.2021
TÜRKİYE
BİST
YILDIZ
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1
TRY
7700000
TRY
11,49
İMTİYAZLI
İşlem Görmüyor
B
Nama
1
TRY
7700000
TRY
11,49
İMTİYAZLI
İşlem Görmüyor
C
Hamiline
1
TRY
51600000
TRY
77,02
İMTİYAZSIZ
İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET ÇALIK
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
16.05.2013
İcrada Görevli
Bağımsız Üye Değil
SEFA KİLER
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
17.11.2017
İcrada Görevli
Bağımsız Üye Değil
OSMAN SAİM DİNÇ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
17.11.2017
İcrada Görevli
Bağımsız Üye Değil
NİHAT ÖZDEMİR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
07.04.2021
İcrada Görevli
Bağımsız Üye Değil
YASİN YILMAZ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
17.11.2017
İcrada Görevli Değil
AYŞE NİLÜFER TÜRKÇÜ HIRA
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
17.06.2019
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Üye Değil
VEYSEL ŞAHİN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
24.08.2021
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Üye
Değerlendirilmedi
Hayır
BİLAL ASLAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
24.08.2021
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Üye
Değerlendirilmedi
Hayır
ADEM YAVUZ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
24.08.2021
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Üye
Değerlendirilmedi
Hayır
MEHMET BALLIBABA
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
24.08.2021
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Üye
Değerlendirilmedi
Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMRE NUROĞLU
ŞİRKET MÜDÜRÜ
YUNUS SEVİM
ŞİRKET MÜDÜRÜ
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.
Elektrik Enerjisinin Dağıtımı
308652795
100
TRY
100
BAĞLI ORTAKLIK
Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş
Görevli Tedarik Şirketi sıfatıyla faaliyette bulunma ve elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin satışı faaliyeti
161273864
100
TRY
100
BAĞLI ORTAKLIK

Kredi Hesaplama