FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
03.12.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı saatinin 14:00 olarak revize edilmesi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
05.11.2021
Genel Kurul Tarihi
03.12.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.12.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı Barbaros Mahallesi. Al Zambak Sokak. Varyap Meridian Sitesi A Blok / No : 2 Kat : 51 Ataşehir / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi.
3 - 2020 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Şirketin 2020 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
17 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2020 Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2
ODAS Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2020 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
-

Kredi Hesaplama