FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/10/2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 'nda, Ana Ortaklık Payları başlığında yer alması gereken tutar sehven Kontrol Gücü Olmayan Paylar başlığı altına kaydedilmiştir.
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
01.01.2021 - 30.09.2021 faaliyet dönemine ait  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda Ana Ortaklık Payları başlığında yer alması gereken tutar sehven Kontrol Gücü Olmayan Paylar başlığı altına kaydedilmiştir. Bu sebeple ilgili düzeltmenin yapılması ihtiyacı doğmuş olup, değişiklik yapılarak yeniden yayımlanacaktır. 

Söz konusu düzeltmenin 27.10.2021 tarihinde kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu'nda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda Net Dönem Kar tutarı değişmemektedir. 

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama