FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

              Şirketimiz  31.08.2021 - 2021 / 14  Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında  alınan Tahsisli Sermaye  Artış kararı ve 01.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurumuna yapmış olduğumuz başvuru sonucu olumlu karşılanmış olup  25.11.2021 - 2021 / 59 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır.

        Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 12.165.862  TL olan çıkarılmış sermayesinin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak,  toplam satış hasılatı  10.054.000  TL olacak şekilde  Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanarak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılacaktır.

      Tüm Yatırımcılara duyurulur

Kredi Hesaplama