FİNANS

Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
540.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
METRO, TRAVANET91A5
300.000.000
240.000.000,000
80,00000
1,00
METRO, TRAVANET91A5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
300.000.000
240.000.000,000
80,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Galip Öztürk Turizm Yatırımları Holding A.Ş.'nin Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa'da satış süresi sonunda satılamayan payların alımına ilişkin taahhüdü vardır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
15.11.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
25.11.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.11.2021 tarihli kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000,00-TL ( Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 80 bedelli) 540.000.000- TL'ye (Beşyüzkırk Milyon Türk Lirası) çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/11/2021 tarih ve 2021/59 sayılı bülteni ile duyurulmuştur.

Saygılarımızla.Kredi Hesaplama