FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek; Yönetim kurulu bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına karar verilmiştir.

  

  

  

Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerden; 

  

 

  

1-Denetim Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Küçükkaplan ve Bülent Uygun tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na İlhan Küçükkaplan'ın, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Bülent Uygun'un seçilmesine, 

  

 

  

2-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticileri Duygu Baltıközen ve Mukaddes Gölçük Konar tarafından  teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bülent Uygun'un, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Duygu Baltıközen ve Mukaddes Gölçük Konar'ın seçilmesine, 

  

 

  

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berkin Salgar tarafından teşkiline, Riskin  Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bülent Uygun, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Berkin Salgar'ın seçilmesine, 

  

 

  

4-Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Komitesi oluşturulmamasına,  

  

 

  

5-Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ekte yer alan görev ve çalışma esaslarının Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

  

 

  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz İlhan Küçükkaplan ve Bülent Uygun'un bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

  

 

  

Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarına Şirketimizin www.mercankimya.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Kredi Hesaplama