FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz halka arz izahnamesi ekinde yayımlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da halka arz gelirinin %40'ı ile Şirketimiz ve tam konsolidasyona dahil edilmiş bulunan bağlı ortaklığımız Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısa vadeli banka kredilerini kapatılacağının planlandığı ve  Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kredi kapatmaları için kullandırılacak olan kısmı sonucunda oluşacak Şirket alacağının, bağlı ortaklığın yapacağı sermaye artırımında Şirket payına düşen kısımdan mahsup edilerek tahsil edileceği belirtilmişti.

Şirketimizin 25 Ağustos 2021 tarihli özel durum açıklamasında kamuya duyurulduğu üzere Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Milyon TL tutarındaki kredi borcu kapatılmıştır.

Bu kapsamda Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında sermayesinin 10 Milyon TL'den 40 Milyon TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimizin payına düşen 30 milyon TL'lik kısmın Şirketimizin alacağına mahsup edilmesine karar verilmiştir.

      

Kamuoyuna ve Sayın  Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

Kredi Hesaplama