FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Arttırımının Tescil Edilmesi ve Hak Kullanım Tarihleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
80.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
23.875.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
170.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015
3.000.000
18.361.256,540
612,04188
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015
Nâma
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023
20.875.000
127.763.743,460
612,04188
B Grubu
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
23.875.000
146.125.000,000
612,04188
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
01.12.2021
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
30.961.672
Geçmiş Yıl Karları (TL)
115.163.328
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
23.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
25.11.2021
SPK Başvuru Tarihi
23.08.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
25.11.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
03.12.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
02.12.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
29.11.2021
Ek Açıklamalar

Mevcut 23.875.000 TL olan sermayemizin, 30.961.671,86 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 115.163.328,14 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 146.125.000 TL artırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılarak 170.000.000 TL'ye yükseltilmesine ait bedelsiz sermaye artırımına ilişkin tescil talebimiz 29.11.2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce onaylanmıştır. Şirketimiz sermayesinin 23.875.000 TL'den 170.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 146.125.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 01.12.2021 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2
SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf

Kredi Hesaplama