FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ATAGY]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AppointmentOfMarketMakerAbstract|
Piyasa Yapıcı Atanması
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfNewMarketMaker|
Yeni Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Adı
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
oda_CodeOfNewMarketMaker|
Yeni Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Kodu
ATA
oda_RelatedStock|
İlgili Menkul Kıymet Adı
ATAGY.E
oda_TitleOfOldMarketMaker|
Eski Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Adı
-
oda_StartingDateToMarketMakerTransaction|
Piyasa Yapıcılığın Başlayacağı Tarih
06/12/2021
oda_EndingDateToMarketMakerTransaction|
Piyasa Yapıcılığın Biteceği Tarih
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

-

Kredi Hesaplama