FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CMBBulletinAbstract|
SPK Bülteni
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_Date|
Tarih
08/12/2021
oda_NumberOfIssue|
Sayı
2021-62
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2021&no=62

Kredi Hesaplama