FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi
02.05.2019
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL
80
02.01.2017
02.01.2017
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI
20
02.01.2017
02.01.2017
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Açıklama
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
60-100
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı* ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri
Gelir Ortaklığı Senetleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-40
Vaad sözleşmeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri
0-10

Kredi Hesaplama