FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/12/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2021 / 25
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II NO: 14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR 
Şirketimizin 30/09/2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal  Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") uyarınca düzenlenmiş konsolide mali  tabloların; 
a) tarafımızdan incelendiğini, 
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  bunların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla  yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde  yansıttığı beyan ederiz. 
Saygılarımızla, 
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş

Kredi Hesaplama