FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu başkanlığında toplanıp aşağıdaki kararı almıştır.

  

Yönetim kurulu bağımsız üyeliğinden istifa etmiş olan Necati ÖZSOY'un yerine, şirket ortağı olmayan Ünal GÖKMEN'in ,yine yönetim kurulu bağımsız üyeliğinden istifa etmiş olan Esme ÖZBAĞ'In 'yerine şirket ortağı olmayan İbrahim KÖSE'nin atanmasına, yeni atanan üyelerin  ilk genel kurul onayına sunulmak üzere TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

  

     Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

Kredi Hesaplama