FİNANS

Özet Bilgi
08.02.2022 Tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
30.12.2021
Genel Kurul Tarihi
08.02.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.02.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.10 Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirketin 2021 yılı mali yılına ilişkin bağımsız denetçi atamasının görüşülmesi ve karar bağlanması
4 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 716933

Ticaret Unvanı

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi C.Blok No.14 Kat.9-10 Beşiktaş/İSTANBUL

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/12/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 08/02/2022 tarihinde, saat: 11:00'de, Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.10 Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kredi Hesaplama