FİNANS

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Yenilenebilir Enerji Tesisi İnşa Etmek ve İşletmek
1.000.000,00
1.000.000,00
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık

Kredi Hesaplama